logo nsk shipping


 
NSK SHIPPING SØKER KAPTEIN/STYRMANN.
 
NSK Shipping ønsker å ansette en Kaptein / Styrmann til enten vårt fartøy MS Høydal» eller vårt fartøy MS Nyksund.  
 
NSK Shipping er et rederi som frakter fiskefor til oppdrettere for fiskeforprodusenten Biomar AS. Dette foregår med våre fartøy MS Nyksund (2017) og MS Høydal (2012). I tillegg til oppdraget for Biomar frakter fartøyene stykkgods langs den ruten fartøyene til enhver tid opererer. MS Høydal og MS Nyksund er begge fartøy som drives av rene LNG framdriftsmotorer. Levering til oppdrettsanlegg foregår ved bruk lossekran for fiskefor i bulk mens fartøyet vekselsvis ligger fortøyd eller opererer på DP. Fartøyene opererer med utgangspunkt i Biomars fabrikker på Karmøy og Myre. Rederiet tilstreber å være ledende i Norge innenfor miljøvennlig og pålitelig transport av fiskefor.
 
Vi søker Kaptein / Styrmann som er / har:
 
-       Erfaring som navigatør fra lignende fraktebåter.
-       Sterke lederegenskaper, herunder gode kommunikasjons og samarbeidsevner.
-       Strukturert og nøyaktig.
-       Dekksoffiser klasse 1 og farledsbevis for stilling som Kaptein. For styrmenn, dekksoffiser klasse 2 / farledsbevis for Nyksund og klasse 3 for Høydal
-       IGF kompetansesertifikat videregående
-       Type godkjent TECDIS kurs
-       GOC radiooperatør
-       Nødvendige sikkerhets og medisinske kurs.
 
NSK Shipping kan tilby en variert og spennende arbeidsplass, i et solid rederi med topp moderne fartøy. Rederiet benytter 4 – 4 rotasjon. Oppstart etter avtale.
 
For mer info om NSK og våre skip - se www.nskshipping.no
 
Skriftlig søknad med CV og referanser sendes snarest mulig per epost til:
 
NSK Shipping AS
mats@nsk.as.