Vår database består av mer enn 10 000 kandidater
mmo fiskerikyndig
facebook utsira servicesenter

For rederi

Utsira Servicesenter gjør det lettere for deg som arbeidsgiver å få tak i kvalifisert mannskap til skipsfarten, offshore  og fiskeflåten. Vi har et stort nettverk, og formidler maritimt personell til alle deler av verden. Nettverket er i stadig ekspansjon og våre kontakter oppdateres kontinuerlig. Dermed kan vi på kort tid formidle den kandidaten som møter rederiets og den aktuelle stillingens krav til kvalifikasjoner.
 
Utsira Servicesenter har kontakt med tusenvis av kandidater fordelt på følgende kategorier maritimt personell:

Dekksoffiserer
DP-operatører
Maskinoffiserer
Matroser
Motormenn
Skipselektrikere
Skipsmekanikere / Pumpemenn
Stuerter / Kokker
Sveisere
Kranførere
Riggere
Fiskerikyndige
ROV operatører
Medicer

Vi kan også få tak i folk innen andre maritime stillinger - ta kontakt for mer informasjon.

Prisinformasjon
Rederiene betaler oss et engangs formidlingsgebyr uansett stilling. Vi tar kun betalt dersom vedkommende blir ansatt.
 
Leie av maritimt personell
Dersom det er mer hensiktsmessig for rederiene kan vi tilby å ansette sjøfolkene selv og leie dem ut til rederiene. Vi avtaler da en dagrate som dekker inn lønnsutgifter samt vår egen fortjeneste. Dagraten vil variere etter hvilken stilling det er snakk om og hva slags erfaring som er påkrevd.

MLC 2006
Utsira Servicesenter AS ble 15.8.2013 sertifisert av Det Norske Veritas i henhold til DNV Standard for Certification of Crew Manning Offices and Private Recruitment and Placement Services:
       
Part 1: Crew Manning Offices
Part 2: Private Recruitment and Placement Services based on the requirements in the Maritime  Labour      Convention, 2006, Regulation 1.4.
Contact us
Personvernerklæring