MMO / PSO kurs

weekendkurs

Det planlegges arrangert MMO og PSO kurs på Utsira.

MMO og/eller PSO ombord i seismiske fartøy er et krav i enkelte deler av verden.

Marine Mammal Observers (MMOs) arbeider ombord på seismiske båter der støy kan påvirke sjøpattedyr. MMO måler forekomstene av sjøpattedyr og gir råd som sikrer at aktiviteter er i samsvar med de relevante retningslinjene.

Protected Species Observers (PSOs) arbeider ombord på seismiske båter i Mexicogulfen, og har omtrent samme oppgaver som MMO.

 Spørsmål og påmelding: kontakt Torstein Hansen på e-post torstein@utsira.com eller på telefon (47) 52 75 00 04
 

Contact us
Fiskebater fra Utsira
Personvernerklæring