Registrering

For å registrere deg, klikk på linken til din yrkesgruppe. Du kommer deretter inn på registreringsskjemaet. For å starte registreringsprosessen må du krysse av i boksen hvor det står "Herved samtykker jeg i at innlagt informasjon kan registreres og benyttes for rekrutteringsformål" før du kan gå videre. Deretter fyller du ut skjemaet etter angitte instruksjoner.
 

ROV-operatør
 

Fiskerikyndig/MMO/PSO
 

Matros

Rigger/lettmatros
 

Sykepleier/Medic
 

Maskinoffiser og -kadett
 

Dekksoffiser og -kadett
 

Kokk

Forpleiningsassistent
 

Motormann/pumpemann/reparatør/skipsmekaniker/skipsrørlegger
 

Kranfører
 

Skipselektriker

Fisker

Driftsoperatør/Røkter


 

JobAgent - få tilsendt e-post når ledige stillinger blir lagt ut.

Ønsker du å få tilsendt e-post med informasjon om nye stillinger i Utsira Servicesenter AS?
Logg inn / registrer deg.

 

Contact us
Personvernerklæring