Vår database består av mer enn 10 000 kandidater
facebook utsira servicesenter

Fiskerikyndige/MMO?

Vi har fiskerikyndige og MMO/PSO-personell som kan følge seismikk survey i hele verden.

Våre fiskerikyndige har god erfaring og er faglig dyktige.

Vi opererer med konkurransedyktige dagrater for kvalifisert personell.

Kontakt 
torstein@utsira.com eller tlf. +47 52 75 00 04 for mer informasjon.
Contact us
Personvernerklæring